Конкурс за информационна кампания за финансирани проекти по Програма „Дъга“ и Програма за детско и младежко развитие

В конкурса могат да участват организации, финансирани по двете програми за детско и младежко разивтие на Фондация „Работилница за граждански инициативи“: Програма „Дъга“ 2015-2017 и Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето.

 Продължителност: 3 февруари 15 април 2017 г. – изпращане на заявления и обявяване на одобрените кандидати, 1 август – 1 декември 2017 г. – осъществяване на проектите.

От вас се очаква предложените инициативи да създават нагласи и да се опитват да постигнат някаква промяна на подходите за работа с деца и младежи, както и да създават предпоставки за натрупване на знания и създаване на умения.

Кампаниите трябва да са насочени към:

– целеви публики, пряко свързани с работата с деца и млади хора

– родители, членове на семейството

– представители на Регионални управления на образованието

– Центрове за подкрепа на процеса за приобщаващо образование

– Общински отдели за закрила на детето

–  други неправителствени организации и институции, работещи за детско и младежко развитие

Ще бъдат финансирани кампании, които:

– демонстрират креативност и иновативност

– използват технологични решения за реализиране на кампанията

– показват добро познаване на целевите публики и са дефинирали конкретни послания към тях

– оказват влияние върху поведението на представители на различни целеви публики или институционални практики

Финансирането е от 3 000 лева като една кампания трябва да бъде осъществена в рамките на три месеца.

Могат да участват организациите, получили финансиране за изпълнение на проекти в рамките на Програма „Дъга 2015-2017“ (24 организации) и Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето (18 организации).

 Можете да кандидатствате като прикачите в електронен формат формуляр за кандидатстване, декларация, формуляр за бюджет на кампанията, автобиографии на ключови експерти (не е задължително) и ги изпратите на имейл: konkurs@wcif-bg.org. Можете да откриете формулярите и тук.

 Краен срок за кандидатстване: 3 април 2017 г.

 Източник: Фондация „Работилница за граждански инициативи“

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участниците.