Обучение BiTriMulti за младежки работници в Полша, 14 – 18.06.17г.

Обучението дава възможност на активни участници в областта на младежката работа  да развият  своите умения в създаването на качествени проекти за младежки обмен

 Място: Полша

 Продължителност: 14 – 18 юни 2017г.

 Участници:

Доброволци или участници, които работят като младежки работници на пълен работен ден. Предназначено за хора прохождащи в разработване на първите си международни младежки проекти за обмен.

Цели на проекта:

  • да осигури информирано въведение в Еразъм +: програма Младежта в действие, като се фокусира върху младежките обмени и техния капацитет за подобряване на активното ангажиране на младите хора в процеса на изграждане на Европа
  • да предложим индивидуално и групово обучение чрез симулация на процеси на създаване на проект за младежки обмен;
  • да се развият необходимите знания, умения и нагласи за организиране на младежки обмен, въз основа на неформалното практиката обучение, принципи и стандарти за качество на младежките програми на ЕС;
  • да се предостави възможност за посрещане на евентуални партньори групи и да се създадат контакти в други страни

 За да кандидатсвате попълнете апликационната форма тук..

 Краен срок: 16 април 2017г.

 Източник:  SALTO