Обучение „Youth Radicalization“ в Банско, България, 29 април – 7 май

Проектът има за цел развитие на междукултурата компетентност на учащите се и по-добри умения за комуникация на чужди езици от тяхна страна.

 Място: Банско, България

 Период на провеждане: 29 април – 7 май 2017 г.

Обучението има за цел:

– социално сближаване и интеграция на междукултурния диалог, като инструменти за превенция на младежката радикализация

– повишаване на знанията относно основните причини за младежката радикализация

– да даде възможност на участниците да могат да действат като разпространители, чрез компотенциите придобили по време на обучението

– да улесни сътрудничеството между младежките организации

Подходящи за обучението са: младежки работници, обучители, младежки лидери.

Обучението се провежда на английски език, повече информация можете да откриете тук.

 Всички суми за пътуване и настаняване се поема от Еразъм +, само при показване на фактура или касова бележка.

 Кандидатстването се случва чрез попълването на апликационната форма, която можете да откриете тук

 Краен срок за кандидатстване: 15 март 2017 г.

 Избраните кандидати ще бъдат уведомени на 18 март 2017 г.

 За контакти: europeinyourhand@gmail.com или 00359886969670

 Източник: Salto Youth

YOTHub не носи отговорност за подбора на участници в програмата.