Онлайн курс по гражданска ангажираност на Центъра за отворено обучение към Световната банка

Ролята на курса е да предостави информация за гражданката ангажираност и ролята на гражданите в активното оформяне на публичната политика.

 Място: Вкъщи, пред компютъра

 Период на провеждане: Продължителността на курса е 5 седмици считано от 15 март 2017 г.

По време на курса, ще научите за най-модерните научни изследвания и теории, свързани с ангажираността на гражданите, както и примери за начините за работа между гражданите и правителствата.

От курса ще научите:

– какво представлява гражданската ангажираност и защо е важна?

– ролята, която гражданите могат да играят при формирането на публичната политика

– как обвързването на гражданите може да подобри предоставянето на обществени услуги

– въздействието на последните иновации в областта на информационните и комуникационните технологии

Курсът се провежда на английски език, нужните часове, които трябва да отделяте на седмица са около 4-5.

 Курсът е безплатен освен ако не искате да закупите сертификат на цена от 5 долара, който ще докаже, че сте минали през подобен курс.

 Можете да кандидатствате като натиснете бутона Enroll Now тук.

 Краен срок: 14 март 2017 г.

 Източник: edX