Стипендии за обучение в Естония

Естония отпуска държавни стипендии предназначени за подкрепа участието в летни курсове за изучаване на естонски език и куртура, както и в курсове на летни и зимни училища с учебна програма на английски език.

 Място: Естония

 Участници:

  • чуждестранни студенти
  • изследователи
  • преподаватели

Стипендията е предназначена за студенти в Бакалавърска, Магистърска степен на обучение или докторанти в чуждестранни университети, които в момента на кандидатстване се обучават активно и са завършили поне една година в съответния университет.

 Размер на стипендията:

Стипендията осигурява възстановяване на до 500 EUR от учебната такса и разходи за настаняване до 25EUR на ден за максимум 28 дни от периода на командировка за една календарна година.

По време на периода на изплащане на гранда на стипендията получаталети трябва да останат в Естония.

 Изисквания за кандидатстване:

  • формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо чрез онлайн система за кандидатстване на следния линк
  • потвърждение за одобрение от висшето училище в Естония или потвърждение на подаване на необходимите документи за прием;
  • копие от паспорт или лична карта
  • transcript of records от изпращащия университет
  • документ за потвърждение за регистрацията от изпращащия университет, съдържащ информация за нивото на обучение, нормален период на проучвания и напредък повреме на обучението
  • потвърждение на допускане от институцията организатор (могат да се изпращат по e-mail)

Всички документи трябва да бъдат на английски или естонски език. Фондацията има право да изисква допълнителни документи. Подадените документи не се връщат на заявителя. Заявленията, които не са попълнени изцяло, не отговарят на изискванията, включват невярна информация или пристигат със закъснение, не са оценяват.

Повече за предлаганите курсове можете да прочетете тук.

 Краен срок: 20 март 2017г.

Източник: Study in Estonia