10 международен конкурс за кратка история „A Sea Of Words“

По случай 10 – годишнината на литературния конкурс „A Sea Of Words“ организиран от IEMed и Фондация Анна Линд, се обявява конкурс под надслов: „Младежи, стереотипи и радикализация“.

Конкурсът е насочен към създаването на къси разкази фокусирани върху изграждането на общо бъдеще, на общи ценности, основани на реални или измислени случки. Разказите имат за цел да демонстрират разнообразните социални чувства и реалности в Евро-средиземноморския регион от гледна точка на младите хора, които живеят там.

Целите на проекта са

– Насърчаване на младите писатели за опознаване на околната среда, политическите, социалните, културните и икономическите сложности на Евро-средиземноморските страни;

– Създаване на контра точки с цел създаване на дебат;

– Споделяне на ценности, проекти и начини на работа;

– Засилване на връзките между националните мрежи на фондация Анна Линд.

Общите условия за участие в конкурса са:

– Участващите да са между 18 и 30 години в деня на подаване на разказа;

– Историите трябва да с оригинални и написани на един от 43-те официални езика на страните от Евро-средиземноморкия съюз;

– Историите не трябва да надвишават 2500 думи;

– Текстовете могат да бъдат предадени индивидуално или в групи.

Авторите на 15-те най-добри творби ще бъдат поканени да присъстват на следните дейности:

– Церемония по награждаване в Барселона на 17 октомври 2017 г.

– Семинар за подобряване на литературния изказ воден от видни специалисти в областта, на 18 октомври 2017 г. и много др.

Избраните истории ще бъдат публикувани в книга, в цифров формат, с текстовете на оригиналния език и съответните им превод на английски език през декември 2017 г.

Повече информация можете да откриете тук.

 Организацията ще плати всички разходи както следва: туристически, виза, храна и разходите за настаняване, получени от по-рано, подробно описани дейности.

краен срок за кандидатстване Краен срок: 24 май 2017 г.

 Готовите творби можете да изпращате на: concurso@iemed.org

 Източник: IEMed