Стаж в областта на продажбите в HP, София

Възможност за стаж с продължителност 12 месеца в София в областта на продажбите и ИТ знания и умения.

място на провеждане Място: София

период на провеждане Продължителност: 12 месеца

Hewlett Packard Enterprise ви предлага изключително динамична, бърза, професионална работна среда и възможност да развиете уменията, които сте придобили в университета в реална бизнес среда. По време на стажа си не само ще приложите тези умения в ИТ индустрията, но и ще придобиете набор от способности да допринасяте за бизнеса, докато работите заедно с професионалистите в бранша.

Условия на стажанската програма:

Назначаване на местен Ментор, който да помогне на участника и да го подкрепя по време на програмата
Шанс за участиеа в проекти, спонсорирани от висши ръководители
Достъп до различни обучения
Възможност за създаване и развитие на професионална мрежа в компанията
Кандидат-ориентиран в посока продажби, за да се съсредоточи върху регионалния пазар и популяризира решенията на компанията с различни дейности като: проектиране на решения, технически презентации, участие в събития, обучения и др.

Основни задължения

 • Участие в проектирането на решения на инфраструктурата на DataCenter въз основа на портфолиото за съхранение на компанията.
 • Общуване с клиенти/ партньори в адриатическия регион
 • Стартира и управлява маркетингови дейности за продукти и решения, презентации, демонстрации, обучения и доказателство за концепции.
 • Анализира текущото конкурентно позициониране и предоставя обратна връзка на регионалното бизнес звено за предлагането на продукти, позиционирането и ценовата стратегия
 • Подкрепя регионални канали и активира дистрибуторите – чрез правилна комуникация, превод на документи, активиране на социални медии и т.н.

 Изисквания към кандидата:

 • Записани в университет в степен бакалавър или магистърв областите на ИТ, електротехнически полета /предпочитана последна година/
 • Необходими са умения на английски, местен език
 • С предимство са кандидатите с общо административно, отчетно или свързано с подкрепата на проекта опит на действие
 • Много добри умения за комуникация и презентация, възможност за представяне пред голяма аудитория
 • Добро работно познание на пакета Microsoft Office
 • Силни интереси в работата в ИТ индустрията
 • Техническо разбиране за технологията за инфраструктура и съхранение на данни, архивиране, Storage Area Network – Advantage

 За да кандидатствате попълнете апликационната форма.

 Източник: НР