Стажант на позиция „Material Planning“ в Ботевград

Бъди новия стажант на Sensata Technologies на позиция „Material Planning“

място на провеждане Място: Ботевград

Изискванията към кандидатите са отличен немски език.

Задълженията на кандидата включват:

  • Цялостна подкрепа на отделите за закупуване и планиране на материали;
  • Поддържане на съобщенията на Oracle и на съобщенията за изключение;
  • Поддържане на портфолията на доставчиците;
  • Подготвя редовни доклади и анализи

Служителите на компанията са причината, поради която те са успешни в миналото и причината, поради която те ще успеят в бъдеще. Уменията, талантите и работната етика на служителите определят бизнеса и оформят колективното бъдеще.

 Можете да кандидатствате оттук чрез попълване на формуляр или чрез LinkedIn профила си.

 Източник: Sensata Technologies