Gear Up

В края на изминалата година нашият председател Мадлен Ненкова имаше възможността да бъде част от проекта Gear Up. Той бе организиран от унгарска неформална група на име Qualitiimpact в партньорство с НЛП института в Будапеща. Мадлен взе участие от страната на един от двамата българдски партньора, а именно Фондация Смокиня. Проекта бе в два етапа – първият в Будапеща, а втората в Омен, Холандия. Целта на проекта бе да запознае около 50 младежки работника от цяла Европа с методологията НЛП.

По време на първата част на проекта младежките работници се запознаха с базовите принципи и техники на НЛП. В края на проекта положиха писмен и устен изпит, които им позволи успешно и активно да участват във втората част. В Омен имаха за задача да надградят вече наученето. За да се сертифицират успешно за НЛП мастър коучове те имаха за задача да сътворят и разпишат собственени НЛП техники. В последтсвие тези техники бяха регистрирани в НЛП обществото под името на всеки един участник.

За да разберете повече за проекта, как НЛП може да спомогне на младежките и НПО работниците да бъдат по-добре в работата си организаторите са направили специален сайт за популяризитането на НЛП методологията като резултата от проекта.

Предлагаме ви да го разгледате, където също ще имате възможност да видите всички НЛП техники разписани от участниците – http://gearupwithnlp.weebly.com/