Лятно училище „History Takes Place – Dynamics of Urban Change“ в Белград и Сараево

Лятното училище ще събере двадесет млади международни изследователи – историци, историци на изкуството, археолози, културни и социални учени, градски проектанти и архитекти.

място на провеждане Място: Белград и Сараево

период на провеждане Период: 4-15 септември 2017 г.

Сложната и многопластова история на Белград и Сараево. Фондацията ЗЕИТ Ебелин и Герд Букериус и фондация „Герда Хенкел“ канят участниците да проучат връзките между историческите събития и териториалното развитие.

Лятното училище приканва кандидатури, по-специално от студенти по история, история на изкуството, археология, културни изследвания и социални науки, както и млади архитекти и градоначалници.

Кандидатите трябва да имат истински интерес към интердисциплинарен обмен на информация за историята на градското и градското развитие. Те трябва да имат силен тематичен и методологически интерес към градските проучвания и да са запознати с минали и настоящи събития в Югоизточна Европа.

Сесиите ще се провеждат на английски език. Очаква се участниците да се подготвят за сесиите с материали за курсове и четене, както и да дадат презентация по тема, свързана с техните академични интереси и компетенции.

 Разходите за пътуване и настаняване ще бъдат покрити от организаторите.

 Можете да кандидатствате като изпратите CV и мотивационно писмо на: hofmann@zeit-stiftung.de

краен срок за кандидатстване Краен срок: 29 май 2017 г.