Уебинар: Насърчаване на устойчиво предприемачество и уменията на младите хора за зелената икономика, 2 юни 2017 г.

период на провеждане Дата на провеждане: 2 юни 2017 г.

Темата за зелената икономика, „зелените“ умения / устойчивото предприемачество и предприемаческите умения не винаги се разбират по един и същи начин, но те са жизненоважни за всеки, които ще е на трудовия пазар в бъдещето.

„Зелените“ умения се отнасят към знанията, способностите, ценностите и отношенията, необходими за живеене, откриване и подкрепяне на устойчивата и ефикасна употреба на ресурсите в обществото. (CEDEFOP, 2012)

Уебинарът ще дискутира тези нови теми през пилотния проект JEVE – Youth Program for Green Entrepreneurship and Employability, който е спонсориран от EEA Grants в Португалия (виж: www.jeve.pt/en) и в рамките на експериментлния проект the Youth Start Entrepreneurial Challenges, който е спонсориран от the European Commission (виж: www.youthstartproject.eu).

JEVE project Outputs: JEVE има онлайн платформа за обучение, която осигурява 25 часа онлайн обучение, което участниците правят на собствено темпо, учейки от видеа, статии, онлайн форуми за промотиране на екологично предприемачество и пригодност за заетост сред млади хора от Португалия.

Мисията на the Youth Start Entrepreneurial Challenge Project е да подкрепи най-големия Европейски проект в сферата на предприемачеството в начални училища и гимназии в Европа.

Уебинарът ще се ръководи от двама говорители и ще бъдат предоставени 15 мин. за дискусия, въпроси и отговори.

 Пове информация може да намерите тук.

 За да участвате, регистрирайте се тук.

 Източник