Конкурс за съставяне на културната програма на българското Председателство на Европейския съвет през 2018 г.

Национален фонд „Култура“ обявява конкурс за финансиране на проекти до 100 хиляди лева, като част от Културната програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз – 2018 г.

 Допустими кандидати:

 • държавни, регионални и общински културни институти, регистрирани на територията на Република България;

 • учебни заведения в сферата на културата и изкуствата, регистрирани на територията на Република България;
 • висши учебни заведения, регистрирани на територията на Република България;
 • юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации по чл. 14 от Закона за закрила и развитие на културата, извършващи дейност в областта на културата и изкуството, регистрирани на територията на Република България. Изпълнението на дейностите по проектите могат да бъдат реализирани в партньорство.

Културната програма на Българското председателство цели да представи българската националната специфика и идентичност, да подчертае мястото на България в Европа, да представи наследството, традициите и културното многообразие, постиженията, таланта и новаторските търсения и творчески идеи на българските творци и граждани, както и да създаде възможности за активизиране на културното сътрудничество и диалог на европейско равнище.

Kултурната програма цели да:

 • Представи българската култура и културно наследство като част от европейската и световна култура и културно наследство;
 • Интегрира и представи чрез изкуство и култура основни теми от дневния ред на Българското председателство, доближавайки ги до гражданите;
 • Утвърди положителния образ на България, чрез постиженията на националната ни култура в дългосрочен план, като създаде положителен ефект и върху други сектори, търсейки добавена стойност и възможности да се подсили и туристическия потенциал на страната;
 • Създаде възможности за активизиране на културното сътрудничество и диалог на европейско равнище. Културната програма по време на Българското председателство е в синхрон с всички стратегически, политически и планови документи, свързани с членството на България в Европейския съюз и с конкретните послания на Триото /Естония, България, Австрия/, както и с политическта програма на Република България за Председателството на ЕС.

Тематични направления:

 • Сценични изкуства
 • Визуални изкуства
 • Интердисциплинарни изкуства
 • Кино / Аудиовизуални изкуства / Анимация
 • Литература
 • Музеи / Културно-историческо наследство
 • Музика / Хорово изкуство
 • Приложни изкуства
 • Фолклор

 Пълните условия може да намерите тук.

 За да направите проектно предложение,  трябва да си направите регестрация и да използвате Формуляра за кандидатстване и съответните приложения към него, публикувани тук. Задължителните документи са формуляра за кандидатстване, автобиография, бюджет по образец, информация за кандидатстващата организацията и описание на проекта.

краен срок за кандидатстване Крайният срок за подаване на проектни предложения е 02.10.2017 г . Може да го направите всеки работен ден от 11:00 до 15:00 ч. в стая 713 на Министерство на културата – гр. София, бул. „Ал.Стамболийски“ № 17.  Документите за кандидатстване се депозират лично или от упълномощен представител, или чрез куриер, в един екземпляр на хартиен носител и на електронен носител.

 За контакт: Национален фон „Култура“

 Източник: programs.ncf.bg