Обучение „Inspire Contact Improvisation“ в Испания, 25-31 откомври 2017 г.

Проектът цели да запознае участниците с контактната импровизация. Това е танц, който ще ви помогне да опознаете околния свят чрез невербална комуникация.

място на провеждане Място: L’Alzina, Испания

период на провеждане Период на провеждане: 25-31 октомври 2017 г.

 Профил на участниците:

  • възпитатели и младежки работници, които работят активно с младежи;
  • обучители и фасилитатори с интерес към нови интерактивни методи и упражнения.

Целите на проекта са:

  • Представяне на контактната импровизация и нейната философия на участниците като артистичен, педагогически и социален метод. Младежките работници ще имат възможност да приложат иновативния метод в своите бъдещи проекти.
  • Изследване на контактната импровизация като танц, чрез който човек се изразява и помага срещу физичкиските и възрастовите различия и половите стереотипи.
  • Обучавате цялостно себе си и останалите, като изпозлвате проецес на учене чрез баланс между тялото и ума.
  • Откриване на физическите, емоционалните и психическите ползи ползи от човешки контакт, разграничавайки го от сексуалния аспект.
  • Създаване мрежда от организации, които имат желание да изполват на метода на контактната импровизация в своите бъдещи проекти както на местно, така и на международно ниво.

 Повече информация може да намерите тук.

 Таксата за участие е 70 Евро. Хранта и настаняването са изцяло покрити, а транспортните разходи на участниците се възстановяват на 100% до 275 Евро.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 11 септември 2017 г.

 За контакт: Adrià Sonet

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочените контакти.