Обучение „Leading to Equalisation“ на о. Крит, Гърция, 13 – 20 октомври 2017 г.

Търсят се 3 участници за обучение, свързано със социалното приобщаване.

място на провеждане Място: Фестос, о-в Крит, Гърция

период на провеждане  Период на провеждане: 13 – 20 октомври 2017 г.

Изпращаща организация:Българска младежка асоциация

Страни участници: Гърция – домакин, България, Италия, Естония, Литва, Латвия, Холандия и Румъния.

Key concepts which will be explored in the training are: inclusion versus exclusion, analyse of the social exclusion and factors which influence it, discrimination, empowerment, youth participation versus apathy behaviour, active citizenship, local institutions and role of NGOs, EU and local strategy against social exclusion and attitudes towards target groups in need.

Цели:

 • да бъде опознато ситуацията, свързана с маргинализацията в участващите държави и да се споделят различните подходи за включване на национално равнище;
 • споделяне на добри практики относно значението на работата на младите хора за справяне със социалното изключване;
 • планиране на нови действия, които да бъдат използвани от младежките работници в тяхната местна действителност за предотвратяване и борба със социалното изключване;
 • да се предоставят на участниците ефективни инструменти / методи за увеличаване на въздействието на младежката работа върху насърчаването на приобщаването;
 • да се научат как да прилагат програмата „Еразъм +“ като инструмент за социално приобщаване;
 • създаване на мрежа от младежки работници, активни в насърчаването на социалното приобщаване и ползите за цялото общество.

 Профил на участниците:

 • Младежки работници, младежки лидери, доброволци, работещо пряко с млади хора като имигранти, младежи от селски райони, търсещи убежище и отпадащи от училище
 • Възраст между 20 и 35 години (възможни са изклчения)
 • Английски на добро разговорно ниво
 • извършване на дейности в неправителствена организация
 • с мотивация и капацитет за разработване на нови проекти за и с млади хора по темата за социалното приобщаване
 • мотивирани да учат и да развиват своите професионални и лични компетенции

Приоритет ще бъде даван на кандидати с по-малко възможности.

 Преди да кандидатствате, прочетете пълната информация.

 Такса за участие: 20 евро за изпращащата организация

По проекта се поемат следните разходи:
– 100% от настаняване и храна;
– 100% от транспортните разходи до 275 евро на човек.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма  (всички полета трябва да са попълнени подробно и на английски език).

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: до 18:00 ч. на 18 септември 2017 г.

 Източник

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.