Визия за София търси стажанти

място на провеждане Работно място: офиса на Визия за София в A hub на ул. Христо Белчев 3, София

период на провеждане  Работно време: гъвкаво работно време и възможно съвместяване на стажа с обучение. Работното време ще бъде съобразено със задачите, свързани с процеса и учебните занимания за стажанта.

Работодател:Визия за София

Екипът на Визия за София стартира стажантска програма с 6 стажантски позиции в следните специалности:

  • Мениджмънт;
  • PR и Комуникации;
  • Устройствено планиране и ГИС;
  • Социология;
  • Екология и Правно – нормативни аспекти.

Всички участници в стажантската програма на Визия за София ще имат възможност да участват в публични и работни срещи и събития, свързани с проекта и ще имат достъп до голямо количество информация и данни, свързани с темите и тематичните групи на Визия за София. Стажантите ще натрупат богат опит, познания и конктакти в работата с общинска администрация, граждани, неправителствени организации, бизнес и инвеститори, медии и други заинтересовани групи.

Програмата ще даде възможност за пряко и активно участие в координацията на процеса на създаване на споделена платформа на диалог и консенсус за бъдещото развитие на града. Други знания и умения, които стажантите ще натрупат и развият в практическото си обучение, са уменията за работа в иновативна и динамична среда, знания за фундаментални процеси и тенденции в съвременното общество, и умения за работа в мултидисциплинарен екип с натоварена програма.

Вижте повече информация за всяка от позициите тук.

Всички стажанти, успешно приключили участието си в проекта, ще препоръчат сертификат за участие в проекта и препоръка от ментор.

 Заплащане: Програмата предвижда ежемесечно заплащане на граждански договор, както и допълнителна стипендия за кандидатите, регистрирани в уебсайта Студентски практики.

 За да кандидатствате, изпратете CV на e-mail: team@vizia.sofia.bg или подайте своята кандидатура в обявите, регистрирани в сайта на МОН. С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро

 Източник: Визия за София