Младежки обмен „Journalism in me“ в Черск, Полша, 05 – 12 октомври 2017г.

Целта на проекта е да помогне на младите хора да разкрият своя предприемачески и творчески дух в областта на журналистиката

място на провеждане Място: Черск, Полша

период на провеждане  Период на провеждане: 05 – 12 октомври 2017г.

Организатор: Българска младежка асоциация

Проектът ще събере учстници от Полша, България, Латвия, Турция, Унгария и Румъния. По време на обмена, всеки участник ще се запознае с фазите на подготовка на вестник и важните стъпки за издаване на удивителни печатни издания. Вниманието на участниците ще бъде фокусирано върху необходимостта от активно гражданство и това да бъдем запознати със случващото се.

 Профил на участниците:

Търсят се 4 младежи на възраст от 16 до 24 години, както и 1 лидер на групата, който да бъде над 18 годишна  въраст. Основното изискване към участниците е да имат интерес по темата, както и да владеят Английски език на основно разговорно ниво.

За своето участие, всеки участник според регламента на Еразъм+ ще получи Европейски сертификат „Youthpass“, признаващ неговото участие и придобитите умения и компетенции.

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: 20 евро. 100% от разходите за храна и настаняване се поемат по програмата, както и 100% от пътните разходи (до 275 евро на човек).

 За да кандидатствате, моля изпратете кратко представяне и мотивационно писмо на Bulgarian Youth Association.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 02 октомври (до 11:00ч.)

  За контакт: Bulgarian Youth Association

 Източник: Bulgarian Youth Association

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.