Младежко обучение „The Power of Non Formal Education“ в Португалия, 7 – 12 март 2018 г.

Целта на проекта е да се обърне внимание върху ролята на неформалното обучение.

място на провеждане Място: Португалия

период на провеждане  Период на провеждане: 7 – 12 март 2018 г.

Изпращаща организация: ЦРЧР

 Профил на участниците: Търсят се младежки работници, лидери, проект мениджъри, които имат навършени 18 години и владеят английски език на добро ниво.

 Повече информация може да намерите тук.

 Налична такса за участие. Разходите за настаняване, храна и транспорт се поемат от организаторите.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 21 януари 2018г.

  За контакт: carla.marques@juventude.pt

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.