„Журналисти в училище“

„Журналисти в училище“ е среща на ученически въпроси и журналистически отговори.

Организатори: Фондация „Работилница за граждански инициативи“

 Профил на участниците: В конкурса могат да участват училища с горен курс на обучение от цялата страна. С приоритет ще се разглеждат кандидатурите на училища от населени места с до 100 000 жители.

Инициативата има следните цели:

  • Да повиши медийната грамотност на ученици от горен курс на обучение;
  • Да стимулира сформирането на гражданска позиция сред подрастващите;
  • Да представи журналистиката като защитаваща правата и интересите на гражданите;
  • Да провокира интереса на учениците към журналистическата професия.

Участието в конкурса става чрез изпращане на попълнен формуляр за кандидатстване на електронен адрес: konkurs@wcif-bg.org. Указанията за кандидатстване можете да намерите тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 28 февруари 2018 г.

  За контакт: konkurs@wcif-bg.org

 Източник: Фондация „Работилница за граждански инициативи“