Национален литературен конкурс за стихотворение и разказ

Фондация “Св. Климент Охридски” обявява Дванадесети национален литературен конкурс за стихотворение и разказ.

Организатор: Фондация “Св. Климент Охридски”

Профил на кандидатите: Могат да участват студенти с българско гражданство, обучаващи се у нас и в чужбина.

 Повече информация можете да намерите тук.

 За да кандидатствате, изпратете непубликувани разказ или стихотворение на deti@admin.uni-sofia.bg, посочвайки информация за висшето училище и специалността, в която се обучавате, точен адрес, е-mail и телефон за връзка.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 април 2018 г.

 Източник

YOUTHub не носи отговорност за подбора на победители в конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.