Младежки обмен за комуникационни умения „Care to Communicate“ в Адамов, Чехия, 11 – 21 май 2018 г.

Търсят се 6 участници за проект свързан с подобряване на комуникационните умения

място на провеждане Място: Адамов, Чехия

период на провеждане  Период на провеждане: 11 – 21 май 2018 г.

Изпращаща организация: Сружение YOUTHub

Проектът Care to Communicate ще даде възможност на участниците да изследват групово и индивидуално:

  • начини и модели на общуване;
  • уязвимост при комуникация;
  • изразяване на тялото;
  • ефективност на общуването и др.

 Профил на участниците:

  • Силна мотивация и желание за участие в интензивна ежедневна програма (8-10 часа)
  • Възраст над 18 г.
  • Добро владеене на английски език

 Проектът използва експерментален учебен подход на работа. Програмата няма да включва културни вечери и пътувания.

 Повече информация относно програмата, обучителните методи, логистика и т.н. може да намерите в инфо пакета.

 Такса за участие: 40 евро за посрещащата организация на място при регистрация, 30 лв. за изпращащата организация – YOUTHub, платими по банков път.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Разходите за пътни ще бъдат възстановени до 275 евро. Настаняването и храната са изцяло за сметка на проекта.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма. Тя съдържа 3 части: лични данни, мотивация и нужди от обучение, допълнителни въпроси.

Молим да имате предвид, че мотивацията за участие ще окаже пряко въздействие върху селекцията на кандидатите.  Препоръчваме ви да отделите специално време и внимание при попълването на апликационната форма като мотивирате добре своето желание за участие.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 10 март 2018 г. Резултатите от селекцията ще бъдат оповестени не по-късно от 10 дни след крайния срок за кандидатстване.

  За контакт: office@youthub.bg