Покана за подбор на младежки обучители по проект R&C, Бургас, 2018 г.

Набират се кандидати за проект  R&C, засягащ темите: идентичност и взаимоотношения, дискриминация, насилие.

място на провеждане Място: Бургас

период на провеждане  В края на месец февруари 2018 г. ще се проведе двудневно обучение на селектираните, а от 5 март до 15 май 2018 г. те ще вземат участие в минимален брой практически часове.

Организатор: Сдружение „АСУ Делфи“- Бургас

Всички младежки обучители, преминали теоритичния и практически курс, ще бъдат сертифицирани. Всяка година през следващите три един от младежките обучителите ще има възможността да вземе участие в международен седмичен обмен в Гърция с цел повишване на ключовите си компетенции по съответната годишна тема.

Изисквания към кандидатите:

  • да са на възраст между 17 и 27 години;
  • да притежават добри комуникационни умения;
  • да имат желание да работят във формална и неформална образователна среда с ученици от средните и основни класове;
  • да са мотивирани за повишване  на знанията и  уменията си по темите: идентичност и взаимоотношения (тема за 2018 г.), дискриминация (тема за 2019 г.) и насилие (тема за 2020 г.).
  • да умеят да работят в екип (в голяма група и по двойки);
  • познанията по английски, местоживеенето в близост до Бургас и опитът при работа с младежи във формална или неформална среда са предимства.

 Повече информация може да намерите тук.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма. През периода 11 – 13 февруари 2018 г. ще бъде проведено интервю с избраните (на място в офиса на организацията в Бургас, по skype или facebook messenger). Подписването на споразумения с одобрените кандидати и обявяване на дата, място и програма на двудневното обучение ще бъде в срок 14 – 17 февруари 2018 г.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 17:00 часа на 10 февруари 2018 г.

   За контакт:

Иван Иванов – мениджър местна осведоменост и обучения (MLAE) тел. 087 6427355,

Апостол Стойчев – регионален представител на проекта, тел. 089 8750275; e-mail: recognizebs@gmail.com

 Източник

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в тази възможност. За повече информация се обърнете към посочения организатор.