Младежки обмен „Step by Step Participation“, в Кайзери, Турция, 16 – 22 май 2018 г.

Обменът цели насърчаване на младите хора да вземат активно участие в демократичното управление.

място на провеждане Място: Кайзери, Турция

период на провеждане  Период на провеждане: 16 – 22 май 2018 г.

Изпращаща организация: Iyac Bulgaria

Цели на проекта:

  • да се анализира актуалното реално участие на младите хора;
  • да види проблема за участието на младите хора на местно, национално и международно ниво;
  • да предадете опит с други участници относно участието на младите хора в нашата местна, регионална и страна;
  • разработване на действия за насърчаване на младежкото участие;

 Профил на участниците:

  • заинтересовани са относно младежкото участие, младежката политика и активното гражданство в областта на младежта;
  • има опит в работата с младежта;
  • са на възраст между 20 – 40 години;
  • владеете минимум средно ниво на английски език;
  • са в неравностойно положение от географска, икономическа, социална и културна гледна точка (приоритет).

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Такса за участие: 10 ерво.  Транспортните разходи се покриват до 275 €. Организаторите ще осигурят настаняване и храна през целия период на проекта. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 март 2018 г.

  За контакт: stepbystepparticipation@gmail.com

 Източник: Iyac Bulgaria

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.