Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ – 2018 г.

Ученици от цялата страна могат да учасват в конкурса „Петя Дубарова“ – 2018 г., като изпратят анонимно свои произведения в лирика или проза.

Организатори: Община Бургас, Къща музей „Петя Дубарова”, Министерство на образованието и науката, регионално управление по образованието – Бургас

Литературната надпревара включва два раздела:

  • поезия – до пет стихотворения;
  • проза – до три разказа.

 Профил на участниците: ученици на възраст между 14 и 19 години (в гимназиална училищна степен до 12. клас)

Който желае да кандидатства, е необходимо да постави в отделен плик изписани своето име, презиме, фамилия, адрес, година на раждане, училище, в което учи, телефон за връзка и имейл адрес. Пликът с данните и координатите на участващия трябва да бъде запечатан и сложен в по–големия плик с творбите. Текстовете си изпращайте напечатани в четири екземпляра на адрес:

гр. Бургас 8000

ул. “Гладстон“ 68

Къща музей “Петя Дубарова“

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 31 март 2018 г.

  За контакт:

Тел: 056 / 81-41-10

Имейл: eldubo@abv.bg

 Източник: Културни новини

YOUTHub не носи отговорност за подбора на победители в конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.