Лятно училище за НПО в местността Аркутино, 10 – 15 юни 2018 г.

Обучението има изключително практически фокус и ще предостави знания и опит, които участниците да приложат директно в своята работа.

място на провеждане Място: местност Аркутино, България

период на провеждане  Период на провеждане: 10 – 15 юни 2018 г.

Организатор: Български център за нестопанско право

Лятното училище ще ви даде възможност да надградите знанията си за:

 • Кои са най-важните неща, свързани с правия статут на вашата организация, как се правят промени в структурата й, как да осигурите прозрачност при вземането на решения;
 • Как се организират застъпнически кампании и как се участва в процеса на вземане на решения, кое е важното, ако искате вашето становище да бъде чуто;
 • Какви могат да бъдат източниците на финансиране на НПО и как да бюджетирате вашите инициативи;
 • Как да развиете стопанската дейност на НПО, какви са важните данъци, които трябва да запомните, има ли вдъхновяващи примери на социални предприятия в България и не само;
 • Какви са основните стъпки и практически насоки при набирането на средства от дарители;
 • Как да планирате цели и дейности за по-високи резултати и въздействие, но и как да разказвате за каузите си по подходящ и разбираем за публиката начин.

Изисквания за кандидатстване:

 •  Да бъдат с не повече от 5 години опит в неправителствения сектор;
 •  Да работят в неправителствена организация по програми или инициативи (да не изпълняват само административни или технически функции);
 •  Номиниращите организации да имат най-малко два успешно изпълнени проекта/инициативи в последните 2 години;
 • Имат възможност да присъстват на целия курс на обучение;
 • Официалният представител на номиниращата организация да е попълнил електронен формуляр за кандидатстване до 27 април 2018 г.

 Повече информация може да намерите тук.

 За участие в Лятното училище за НПО Аркутино 2018 се заплаща такса участие. Таксата включва настаняване в двойна стая и е в размер на 100 лева. Останалите разходи по престоя (нощувки, храна и материали) се покриват от организаторите. Транспортните разходи са за сметка на участниците.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 27 април 2018 г.

   За контакт:

Тел.: (02) 981 66 17

Имейл: info@bcnl.org.

 Източник: NGOBG.info

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в лятното училище. За повече информация се обърнете към посочения организатор.