Младежки обмен “The Guardians of E-Tourism”, Гранд Канария, Испания, 27 май – 3 юни 2018 г.

Основният фокус на обмена е да даде възможност на младите хора от страните, участващи в опазването на културното наследство, да популяризират и подобрят възможностите в областта на туризма.

място на провеждане Място: Гранд Канария, Испания

период на провеждане  Период на провеждане: 27 май – 3 юни 2018 г.

Изпращаща организация: Alternativi International

Цели на проекта:

  • увеличаване на интереса към Е-туризма като социално, ефективно и отговорно развитие;
  • работа в дълбочина на баланса между туризма и околната среда.

 Профил на участниците:

  • на възраст между 17-25 години и без лимит за лидер;
  • мотивирани да участват;
  • не са част от Европейската доброволческа служба (ЕДС) в момента на извършване на дейността.

 Такса за участие: 25 евро. Всички разходи, свързани с настаняване и храна, ще бъдат покрити.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 19 април 2018 г.

  За контакт: mobility-center@alternativibg.org

 Източник: Alternativi International

 YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.