Платен стаж „Управление на IT проекти“ в Сосиете Женерал Експресбанк във Варна

Възможност да започнете кариерата си в управлението на IT проекти и да изградите силни комуникативни и преговорни умения

място на провеждане Място: Варна

период на провеждане  Период на провеждане: 3 месеца

Работодател: Сосиете Женерал Експресбанк АД

Задачи по време на стажа:

  • Задълбочено уводно обучение за методологиите и инструментите за управление на IT проекти;
  • Подкрепа за координацията на проектите в отдел IT;
  • Регистриране на новопристигналите заявки за проекти.

 Профил на участниците:

  • дипломанти или студенти последна година в образователно-квалификационна степен Бакалавър или Магистър

 Повече информация може да намерите тук.

 Платен стаж

 За да кандидатствате, изпратете апликационната форма със CV и мотивационно писмо на английски език

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 май 2018 г.

  За контакт: SGEB.internship@socgen.com

 Източник: JOBS.bg

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в стажа. За повече информация се обърнете към работодателят.