Безплатни уебинари за социалното предприемачество

Включи се в някои от четирите уебинара* на тема социално предприемачество.

 Организатор: Фондация 42

Възраст: 17 – 30 годишни

краен срок за кандидатстване Продължителност: 40 – 60 мин

период на провеждане Дати:

  • 28 май 16:00
  • 29 май 19:00
  • 5 юни 16:00
  • 6 юни 19:00

Обучител: Мая Донева

 Източник: Фондация 42

Запиши се тук

*Онлайн семинар, който се провежда в уеб пространството. Участниците и лекторите се свързват чрез интернет и могат да бъдат в различни точки на света. Мо­же да съдържа лекции, док­ла­ди, пре­зен­та­ции и уъркшоп. (Източник: rechnik.info)