Инвестиционна симулация „Левчето“ в София, 12 май 2018 г.

“Левчето” цели да повиши финансовата грамотност на младите хора не само чрез теория, но най-вече чрез практика

място на провеждане Място: София

период на провеждане  Период на провеждане: 12 май 2018 г.

Организатор: AIESEC (България)

Цели на симулация:

  • да научите повече за търгуването с финансови инструменти от професионалисти в сектора;
  • да приложите знанията си на практика по време на двучасовата онлайн симулация на инвестиционната борса.

 Профил на участниците:

  • студенти с финансов или икономически профил;
  • всеки млад човек с интерес към финансовия сектор.

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Награда:

  • За тримата най-добре представили се е осигурен общ награден фонд в размер на 1500 лева.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: възможно по-скоро

 За контакт: 02 987 1681

 Източник: levcheto.aiesec.bg