Бъди доброволец във Варна през лятото!

Набиране на доброволци в гр. Варна през летните месеци, за да трупат професионален опит в избрана от тях институции.

място на провеждане Място: гр. Варна

период на провеждане  Период на провеждане: от 12 юни 2018г.

Организатор: Община Варна

За младежи

 Профил на участниците: младежи на възраст между 16 и 29 години

Младежите ще трябва да полагат доброволчески труд в местни неправителствени организации и институции в следните сфери: екология, изкуство, култура, опазване на историческото наследство, спорт и туризъм, медийно обслужване, социални дейности и други.

Регистрираните доброволци ще бъдат ангажирани за период от един до два месеца през лятото в неправителствена организация, съобразно заявените предварително интереси, от 4 до 6 часа на ден, 5 дни седмично.

 Те ще получават средства за дневни разходи и удостоверение от организацията домакин за продължителността и естеството на доброволческия труд.

За НПО, които желаят да работят с доброволци

Организация-домакин може да бъде всяка регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, която заяви писмено, попълвайки формуляр за кандидатстване, необходимостта от доброволци и опише подробно дейностите в нейната структура.  Заявления на организации, желаещи да ползват доброволчески труд, се подават в деловодството на Община Варна.

 Повече информация може да намерите тук.

Тази възможност се финансира в рамките на Община Варна.

 За да кандидатствате, е нужно да се попълнят формуляри на доброволци се приемат на адрес: гр. Варна 9002,  бул. “Цар Освободител” № 27,  база “Младежки дом”, ет.2 стая 14 или на e-mail: varnanamladite@gmail.com.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване за младежи и НПО: 30 май 2018 г.

  За контакт: varnanamladite@gmail.com

 Източник: Община Варна

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в тази доброволческа кампания. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.