Обучение „Actualize Your Potential: Facilitate“ в Унгария, 2 – 10 август 2018 г.

Търсят се трима участници от България

място на провеждане Място: Унгария

период на провеждане  Период на провеждане: 2 – 10 август 2018 г.

Изпращаща организация: Сдружение YOUTHub

Посрещаща организация: Ctrrl+V International Association

Участващи държави: България, Хърватска, Кипър, Чехия, Гърция, Унгария, Латвия, Румъния и Испания.

Цели на проекта:

Целта на обучението е да се развият уменията за фасилитиране чрез метода учене чрез преживяване.

 Обучението е подходящо за вас, ако:

  • работите с млади хора;
  • искате да можете да създавате и фасилитирате работилници, използващи метода учене чрез преживяване;
  • се интересувате от възможности за обновяване на методите и инструментите за създаване на нови ресурси;
  • владеете английски език на работно ниво;
  • сте силно мотивиран/а и желаете да участвате активно през цялата продължителност на обучението;
  • сте навъзраст над 18 години.

 Повече информация за логистиката, програмата, обучителите и др. може да намерите тук.

 Такса за участие: 40 евро за посрещащата организация на място, 30 лв. за изпращащата организация – YOUTHub, платими по банков път.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Разходите за пътни ще бъдат възстановени до 275 евро. Настаняването и храната са изцяло за сметка на проекта.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 14 юли 2018 г.

Резултатите от селекцията на кандидатите ще бъдат обявени до 15 юли 2018 г. Молим да проверявате мейлите, които сте посочили в апликационната форма.

  За контакт: office@youthub.bg