Стаж за софтуерни инженери в София, юли – октомври 2018 г.

Стажантите ще са ангажирани в периода юли – октомври 2018 г. в офиса на компанията в София

място на провеждане Място: София

период на провеждане  Период на провеждане: юли – октомври 2018 г., пълен работен ден

Работодател: HyperScience

Американската високотехнологичната компания HyperScience, специализирана в автоматизирането на административна и офис дейност, започна набирането на софтуерни инженери по първата си стажантска програма за летен стаж. Участниците ще са ангажирани в периода юли – октомври 2018 г. на пълен работен ден, в офиса на компанията в София.

 Позицията е отворена за кандидати с основни софтуерни умения и добро владеене на английски език. Като част от програмата стажантите ще имат възможност да работят по реални проблеми и задачи във вълнуваща AI компания, разработваща първокласни и иновативни продукти. Опитните и високо квалифицирани инженери от HyperScience пък ще напътстват и помагат на стажантите да развият пълния си талант и потенциал, както и да научат много интересни неща в сферата, в която искат да се развиват. В края на програмата, ще има възможност и за сключване на постоянен трудов договор с компанията

 За да кандидатствате, следва първо да решите задача, която екипът на компанията е съставил. Задачата може да бъда открита тук , а решенията участниците могат да напишат на Java, C ++ или Python.

След края на съзтезанието, участниците предали най-точни решения на задачата, ще бъдат поканени на интервю и от тях ще бъдат избрани стажантите в HyperScience.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 юни, 12:00 часа.

  За контакт: Никол Брейчева, nikol.breycheva@united-partners.com

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочената организация.