Младежки обмен в Южна Корея, 10 – 19 октомври 2018 г.

Министерството на младежта и спорта търси двама мотивирани младежи с интерес към младежките политики и културата на Република Южна Корея

място на провеждане Място: Южна Корея

период на провеждане  Период на провеждане: 10 – 19 октомври 2018 г.

Изпращаща организация: Министерство на младежта и спорта

Избраните кандидати ще посетят азиатската страна като част от официална делегация на Република България. В продължение на няколко дни младежите ще могат да се запознаят с добри практики в сферата на младежките политики, прилагани в Южна Корея, да усетят вековната история, богата култура и ценностите на обществото. Младежкия обмен ще спомогне за осъществяването на добра комуникация на българските младежи с техни връстници от Южна Корея, което ще повлияе благоприятно за обмяна на опит, визия и ценни идеи.

 Изискванията към кандидатите са:

Административни критерии:

  • Възраст:  15-29 години;
  • Разговорен английски (документ и среща-интервю с одобрените по документи кандидати);
  • Опит в сферата на младежките дейности – описание на до 3 младежки активности, в които кандидатът е взел лично участие (описват се в мотивационното писмо).

Качествени критерии:

  • Лична мотивация за участие (с какво може да допринесе);
  • Предложение за добра практика, която да бъде представена по време на визитата (кратко описание и ползи);
  • Очаквания от визитата и идеи за бъдещето (личен ангажимент).

 Пътните разходи на участниците в делегацията се поемат от Министерството на младежта и спорта.

 За да кандидатствате, изпратете автобиография на български език и мотивационно писмо (до 300 думи), в което споделяте с какво участието ви в Програмата би допринесло за вашето личностно и професионално развитие на youth.policy@mpes.government.bg. 

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 юли 2018 г.

 Източник: Министерство на младежта и спорта

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към ММС.