Дългосрочен ЕДС проект “Social bond” в Лисабон, Португалия, октомври 2018 г. – юни 2019 г.

Този проект ще ви даде възможност да работите с мултикултурна група деца и да се включите в тяхното образование, както и с цялата общност. Доброволецът ще научи повече за ролята на четенето в превенцията на ранното отпадане от училище и как училищното образование може да насърчи социалното приобщаване и активното гражданство.

място на провеждане Място: Лисабон, Португалия

период на провеждане  Период на провеждане: октомври 2018 г. – юни 2019 г.

Посрещаща организация: A.L.E.M (Associação, Literatura, Literacia e Mediação)

Доброволецът ще участва в две или три основни области на проекта според своя профил и интереси. Ще участва в проектите в организацията, в училищата, във Fundacao Liga, както и в общността. Ще бъде ангажиран с децата или младежите, заедно с учителите и с екипа на ALEM, със следните дейности:

  • подпомагане на преподавателите в извънкласните дейностите и през свободното време;
  • организиране на дейности за популяризиране на литературата и четенето;
  • подпомагане в библиотечния и ресурсен център чрез предоставяне на информация на посетителите, заемане на книги за учители и преподаватели, подготовка на материали за различни дейности;
  • подпомагане дейностите в “Casa da Artes” (Дом на изкуствата), придружаващи групи с физически или умствени увреждания, които посещават арт-семинарите, подпомагане на изпълнението на художествени проекти (изложби, танцови представления и др.) и подпомагане на културните събития (Коледна партия, Карнавал, Сантос Популарес);
  • организиране на културни мероприятия за общността, които обединяват различни културни изрази и различни поколения.

Профил на участниците:

  • възраст над 18 год.
  • с интерес към литература и изкуство.
  • с желание да работят с деца и младежи.
  • с желание да работят с хора с физически и/ или умствени увреждания.

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

За да кандидатствате, изпратете попълнена апликационната форма на ел. адрес – evs.host@rotajovem.com и копие до longterm@cvs-bg.org.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 31 юли 2018 г.

  За контакт: ел. адрес – evs.host@rotajovem.com

 Източник: CVS – BULGARIA

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в ЕДС проекта. За повече информация се обърнете към посочената организация.