Конкурс “Fly Your Ideas”

Еърбъс стартира шестото издание на конкурса “Fly Your Ideas” и кани следващото поколение иноватори да предложат и разработят оригинални идеи за аерокосмическата промишленост

Организатор: Airbus

Цели на проекта: решаване на реални предизвикателства пред промишлеността

 Профил на участниците: Конкурсът е отворен за екипи от университети от целия свят, включително всички дисциплини – от инженерство и информационни технологии до маркетинг и дизайн. Конкурсът е възможност студентите да разгърнат своя изследователски дух, работейки на гребена на цифровите технологии, заедно с експерти от промишлеността

Еърбъс търси идеи, които биха променили аерокосмическия сектор в идните десетилетия, и които създават по-сигурен, по-чист и по-добре свързан свят

Участващите екипи ще преминат през три кръга, като напредъка във всеки кръг представлява възможност за допълнително разработване на техните концепции с подкрепа от специалисти и наставници от Еърбъс. Ще има възможност за посещение на място в Еърбъс за допълнително разработване на техните идеи. На финала, до шест екипа ще разделят награден фонд от 45 000 евро и шанса да придвижат напред своята идея в промишлеността.

Участващите екипи са поканени да отговорят на едно от следните ключови предизвикателства:
– електрификация 
– услуги с данни 
– кибербезопасност 
-интернет на вещите 
– изкуствен интелект 
– смесена реалност

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: за регистрация за участие – септември 2018 г.; за подаване на идеен проект – 19.11.2018 г. 

 Източник: Airbus

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в конкурса. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.