Конкурс „НИЕ СМЕ НАТО“

Атлантически клуб в България организира този конкурс, с подкрепата на НАТО

Организатор: Атлантически клуб в България 

 Профил на участниците: 15 – 25 години

Каква е ролята на НАТО за гарантиране на международния мир сигурност и защо е важно България да бъде част от Алинса?

Предложете идея за сценарий, който искате да видите екранизиран от продуцентите на знаменитите български филми „Дзифт“, „Love.net”„Въздесъщият“

Идеята за сценарий на видео (до 2 мин.), трябва да е описана в обем не повече от 500 думи. Сценарият трябва да е адаптиран за младежка аудитория и да изпълнява целите на кампанията #WeAreNATO:

  • Повишаване на разбирането за НАТО и ролята на организацията в гарантиране на международната сигурност
  • Подкрепа за политиките на НАТО и колективната сигурност
  • Повишаване на устойчивостта и способности за реагиране при заплаха за сигурността

 За да кандидатствате, изпратете нашето предложение на office@atlantic-club.org

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 3 август 2018 г.

  За контакт: office@atlantic-club.org

 Източник: Атлантически клуб в България

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в конкурса. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.