Конкурс за социални предприемачи ПРОМЯНАТА 2018

Конкурсът за социални предприемачи ПРОМЯНАТА 2018 е отворен за кандидатстване до 18 юли 2018

Организатори: фондация Reach for Change България и Нова Броудкастинг Груп

Цели на конкурса:

Инициатива цели да подобри трайно живота на децата в България, като открива мотивирани социални предприемачи и им помага да реализират по устойчив начин идеите си за по-доброто и сигурно бъдеще на българските деца.

 Изисквания към кандидатите:

Конкурсът е отворен и за физически лица и организации с нестопанска цел. Не се изискват допълнителни документи и няма изискване за определен брой години дейност или обем управлявани средства.

Акселератор на ПРОМЯНАТА:

Като част от процеса на селекция най-добрите 10 кандидати в конкурса ще бъдат поканени в Акселератора на ПРОМЯНАТА и ще получат безплатни обучения и индивидуални консултации, чиято пазарна стойност е 2000 лв. на човек. Акселераторът ще им помогне да развият своя бизнес план, да подобрят цялостно своя проект и планирането на неговия социален ефект.

За повече информация: www.nova.bg/promyanata и facebook.com/promyanata.bg

Награден фонд на ПРОМЯНАТА – 65 000 лв.

Eдин победител и четирима финалисти в конкурса ще спечелят място в Инкубатора на ПРОМЯНАТА за период между една и пет години. Той включва:

  1. Финансова подкрепа: ПРОМЯНАТА ще осигури начален капитал от 30 000 лв. за победителя и по 15 000 лв. за двамата финалисти с най-много гласове от онлайн гласу-ването.
  2. Професионални съвети и насоки: Победителят и финалистите ще получат бизнес менторство, обучения, консултации и достъп до международната методология на Reach for Change за стратегическо планиране, измерване на социален ефект и ефективно лидерство
  3. Достъп до нашата мрежа: ПРОМЯНАТА ще свърже петимата финалисти с корпоративни партньори и глобална общност от социални предприемачи в 18 държави на 3 континента
  4. Медийно отразяване: Петимата финалисти ще бъдат популяризирани през широката мрежа от медийни канали на Нова Броудкастинг Груп.

 За да кандидатствате, попълнете онлайн формуляра на nova.bg/promyanata.

Изборът на победителя и финалистите в ПРОМЯНАТА 2018 ще приключи през февруари 2019 г. и ще премине през осем етапа. Етапите на оценка, сроковете и формалните изисквания са подробно описани в Общите условия на конкурса.

 Онлайн гласуване: Петимата финалисти в конкурса ще участват в онлайн гласуване като част от процеса на селекция. Медийната кампания по време на гласуването е уникална възможност за получаване на голяма видимост и привличане на нови поддръжници и партньори. За да се представят възможно най-добре, те ще преминат през специален обучителен модул по дигитален маркетинг и ще получат микрогрант от 1000 лв., които да инвестират в популяризирането на своя проект.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 18 юли 2018 г.

 Ако имате въпроси относно конкурса или начина на кандидатстване, или искате да представите идеята си пред екипа на Reach for Change България и да получите обратна връзка, можете да се регистрирате за 30-минутна индивидуална консултация тук.