Конкурс за ученическа разработка на тема “Нашето наследство: Където миналото среща бъдещето”

По повод Европейската година на културното наследство 2018, информационен център „Европа Директно” – София и европейски потребителски център – България организират конкурс за ученическа разработка.

Организатори: Информационен център „Европа Директно” – София и Европейски потребителски център – България

Цел на конкурса: да даде възможност на младите хора да изразят своята позиция по темата за ценността на общото европейско културно наследство, както и за възможностите за успешна работа в училище по тази тема.

Условия на конкурса:

  • Ученическата разработка да бъде съвместна екипна разработка;
  • Екипът да е съставен от ученици на възраст от 10 до 19 години;
  • Разработката да бъде авторски текст;
  • Разработката да бъде в обем до 2 стандартни страници в word формат (1 стандартна страница = 1800 знака с интервалите);
  • Насърчава се (но не е задължително условие) разработките да бъдат придружени от авторски рисунки, снимки, видеоклипове, презентации (до 10 слайда), плакати и др. материали, визуализиращи представената концепция.

 Всяко училище има право да участва в конкурса само с една екипна разработка.

 Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, изпратете материалите едновременно на e-mail адресите еtwinning@hrdc.bg, direct@europe.bg и info@ecc.bg

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 6 август 2018 г.

   За контакт: mkaraangova@hrdc.bg, тел. 02 / 915 50 24; vbaramova@europe.bg, тел. 02 / 988 64 10 и info@ecc.bg, тел. 02 /986 76 72

 Източник: „Европа Директно” – София

*YOUTHub не носи отговорност за избора на победители в конкурса. За повече информация се обърнете към посочените организатори.