Културният център на СУ “Св. Климент Охридски” обявява нова сесия за кандидатури за партньорство

Културният център на СУ “Св. Климент Охридски” обявява нова сесия за кандидатури за партньорство за събития в периода октомври 2018 – февруари 2019

място на провеждане Място: София

период на провеждане  Период на провеждане: октомври 2018 – февруари 2019

Организатор: СУ “Св. Климент Охридски”

Предстоящата сесия ще има общ тематичен фокус: “Новите утопии”

Проектите, попадащи в този фокус, ще имат предимство, но ще се допускат също и предложения извън тематичната рамка.

 За да кандидатствате изпратете на имейл cultcentersu@gmail.com нужните документи, които са:

  • концепция на събитието
  • кратка биография на участниците
  • партньори по инициативата
  • представителни визуални материали

Общият обем на изпратените материали не трябва да надвишава 10 MB!

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 31 август 2018 г.

  За контакт: cultcentersu@gmail.com

 Източник: Културен център СУ “Св. Климент Охридски”

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен/ обучение или друго релевантно. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.