Международен видео конкурс – Как да предодвратим изменението на климата ?

Ако сте на възраст между 18 – 30 г. създайте оригинално и креативно видео свързано с темата. Имате възможност да станете младежки репортер на конференцията на ООН за борбата с изменението на климата.

Организатор: TVE

Създайте 3-минутен филм в една от следните категории:

  • Отговорно производство и потребление;
  • Зелени и природосъобразни работни места;

Отговорно производство и потребление – Как произвеждаме и използваме продуктите и стоките в нашето ежедневие, играе важна роля в борбата с изменението на климата. Можем да живеем по-щадящ климата начин на живот, ако управляваме нашите природни ресурси по устойчив и енергийно ефективен път.

Зелени и природосъобразни работни места – Нови възможности за работа се отварят в редица екологосъобразни сектори като възобновяема енергия, устойчив дизайн, рециклиране, енергийна ефективност, електрически превозни средства или устойчиво земеделие. Новите бизнес идеи, зелената индустриализация и образованието могат да допринесат за създаването на безопасна и значима работа в нисковъглеродна икономика.

Изисквания към кандидатите:

  • да сте на възраст между 18 и 30 години
  • Видеоклиповете могат да се записват на който и да е език, но трябва да бъдат предоставени английски субтитри.
  • Видеоклиповете трябва да са с продължителност до 3 минути.

  Филмът, който бъде най-много гледан по канала на YouTube “Inspiring Change”, ще спечели двудневно пътуване до Конференцията на ООН за изменението на климата (COP 24) в Катовице, Полша, през декември 2018 г. и място за младежки репортер в помощ на екипа на UNFCCC с видеоклипове, статии и публикации в социалните медии.

  Повече информация може да намерите тук.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване  Краен срок за кандидатстване: 31 август 2018 г.

  Източник: tvebiomovies

*YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в видео конкурса. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.