Консурс за идеи към младежки фестивал FUNCITY+, гр. Варна

FUNCITY+  предоставя възможност на младежи от цялата страна да се включат със своя инициатива или изява,  еднократно или през всички дни на фестивала

място на провеждане Място: Морската градина на гр. Варна

период на провеждане  Период на провеждане: 8 до 12 август 2018г.

Организатор: сдружение „Варна – Европейска младежка столица“

Търсят се идеи в следните направления: творчество и изкуства, спорт и здравословен начин на живот, иновации, активно гражданство, включване на уязвими групи.

 Изисквания към кандидатите:

  • могат да участват младежки  НПО и
  • младежи до 29 г.

*Желаещите могат да кандидатстват индивидуално или като екип.

За всички одобрени идеи фестивалът ще осигури техническо обезпечаване и логистична подкрепа. Допълнително за реализиране на своите идеи, кандидатите могат да получат материали, настаняване или транспорт.

Най-атрактивните идеи ще получат възможност за участие в рамките на MTV Varna Beach.

 Повече информация за фестивала може да намерите тук.

 Фестивалът покрива разходи за транспорт или настаняване на максимум 4 човека от един екип. Фестивалът не покрива разходи за транспорт и настаняване на участници от Варна.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 юли 2018 г.

 Източник: NGO.BG

*YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници във фестивала. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.