Младежки обмен “Health is the First Step to Empowerment” във Власинското езеро, Сърбия, 15 – 24 август 2018 г.

Искате ли да научите повече за здравословния начин на живот и да споделите наученото с други хора? Кандидатствайте за младежки обмен на тема “Здравето е първата стъпка към овластяването” в Сърбия!

място на провеждане Място: Власинското езеро, Сърбия

период на провеждане Период на провеждане: 15 – 24 август 2018 г.

Изпращаща организация: Association “Academy of Success”

Цели на проекта:

  • Да се обогатят знанията на участниците за здравословния начин на живот;
  • Да даде възможност на участниците да изследват здравословни практики в други държави;
  • Да окуражи участниците да станат “посланици на здравето” в техните общности и да убедят техните приятели и връстници да живеят здравословно;
  • Да подобри уменията за работа в екип и интеркултурните компетенции на участниците и да им даде възможността да работят в мултикултурна среда по време на проекта.

 Профил на участниците:

  • Младежки работници, обучители или лидери, които комуникират или работят директно с младежи;
  • Да са мотивирани да участват в този проект и да използват наученото в бъдещи проекти;
  • Да са на възраст между 18 и 30 години.

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, изпратете имейл на zhivko.zhelev@asbg.eu

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 31 юли 2018 г.

  За контакт: zhivko.zhelev@asbg.eu

 Източник: Association “Academy of Success”

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.