Младежки обмен “YOUTH AND DIGITAL ENTREPRENEURSHIP” в Румъния, 17 – 27 юли 2018 г

Проектът има за цел да разпространи и развие предприемачески дух в младите хора свързан с дигиталния свят.

място на провеждане Място: Bodo, Румъния

период на провеждане  Период на провеждане: 17 – 27 юли 2018 г.

Изпращаща организация: Асоциация “Big Brothers Big Sisters of Bulgaria”

Цели на проекта:

  • Поощряване на креативността и иновативността на младите хора;
  • Развиване на предприемачески дух;
  • Установяване на връзки между партниращите организации и споделяне на добри практики за работа;
  • Въвличане на участниците в международна среда;

Профил на участниците:

  • на възраст между 18 – 30 г.
  • с интерес по темата на обмена и желание за активно участие.
  • с познания по английски език.

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Настаняването и храната се осигуряват, а транспортните разходи ще бъдат възстановени в размер до 180 евро. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 10 юли 2018 г.

  За контакт: ел. адрес – office@bbbsbg.org

 Източник: Association “Big Brothers Big Sisters of Bulgaria”

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.