Младежки обмен Dare to be You! в Чехия, 3 – 14 октомври 2018г.

DARE TO BE YOU! е 10-дневна програма, която ще даде пространство за изследване на твоята лична уникалност, идентичност, доверие и много други

място на провеждане Място: Адамов, Чехия

период на провеждане  Период на провеждане: 3-14 октомври 2018г.

Изпращаща организация: Фондация “Смокиня”

Проектът е място за тези, които искат да предприемат следващата стъпка и да се отърват от модели и роли които не работят, създавайки свобода на собственото си изгражение. Освен това ще имате и място да практикувате уменията си на лидерство, творчество, въображение, комуникация, сътрудничество, планиране и организация.

Заедно с идването на други млади хора от цяла Европа ще се изгради силна общност и съвместно създаване на програмата, участниците ще си помагат един на друг като група.

 Изисквания към кандидатите: да са жители на България, да са между 18 и 30 г. и да говорят английски

В проекта ще се включат участници от Чехия, Италия, Гърция, България, Румъния, Словакия и Хърватия. От всяка страна ще има по 4 участника с 1 лидер на групата.

Приоритет в тази програма се дава на младежите, които имат образователни затруднения, безработица или икономическа нестабилност, се чувстват изолирани, идващи от отдалечен район или са малцинство от етническа принадлежност, миграция, сексуалност или други, или сте предизвикани от други хора около вас

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Такса от изпращата организация: 16 EUR (30 лв.) Тази сума покрива някои от техните административни и организационни разходи.

Такса от посрещата организация:  50 EUR

Максимално възстановяване на пътуването за българи: 275 EUR на човек.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 5 август 2018 г.

  За контакт: info@smokinya.com

 Източник: Фондация “Смокиня” 

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.