Обучение ”Global Governance” в Vadul lui Voda, Молдова, 15 – 24 септември 2018

Проектът цели да популяризира и покаже ролята на федерализма. Да повиши сред младите хора чувство на солидарност и консенсус, задълбочаване на разбирането им за нуждата, ролята и значението на многостепенното управление и между правителственото сътрудничество в полза на нашите общества.

място на провеждане Място: Vadul lui Voda, Молдова

период на провеждане  Период на провеждане: 15 – 24 септември 2018 г.

Изпращаща организация: Аssociation Walktogether

Глобалната общност е изправена пред големи предизвикателства, които не могат да бъдат преодолени без над национално сътрудничество. В световен мащаб проблеми като изменението на климата, финансовите кризи и тероризма имат огромно въздействие на национално равнище и изискват международни действия.

Цели на проекта:

  • Задълбочаване на разбирането на участниците относно произхода и мисията на над националното сътрудничество;
  • Задълбочаване на разбирането на участниците за това как регионалният и глобалният консенсус водят до регионални и глобални устойчиви и приобщаващи общества;
  • Да насърчи споделянето и обсъждането на идеи и опит между младежките лидери в цяла Европа;

Профил на участниците:

  • възраст над 18 год.
  • младежки работници, обучители или ментори.
  • с добри познания по английски език.
  • с мотивация и желание за участие.

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Настаняването и храната се осигуряват, а транспортните разходи ще бъдат възстановени в размер до 180 евро. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 22 юли 2018 г.

  За контакт: ел. адрес – walktogetherbulgaria@gmail.com

 Източник: Аssociation Walktogether

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.