Обучение “Involved – Empathic Communication” в Украйна, 07 – 15 септември 2018 г.

Добрата комуникацията се основава на разбирането на нуждите на другите и изразяването на своите собствени. Поради тази причина обучението си поставя за цел да предложи и разпространи метода на ненасилствена комуникация, разработен от Маршал Розенберг, заедно с други методи.

място на провеждане Място: Kherson, Украйна

период на провеждане  Период на провеждане: 07 – 15 септември 2018 г.

Изпращаща организация: Фондация „Смокиня”

Това е интензивно обучение, в което можете да очаквате 7 пълни дни от дейностите по личностно развитие, дейности на открито, дискусии, размисли и много други. Цялата програма е опитна и се основава на подхода “учене чрез правене”.

Цели на проекта:

  • придобиване на нова перспектива за комуникацията, която приобщава и трансформира конфликти в мирни споразумения;
  • индефициране на свои слаби страни в комуникацията, които да бъдат подобрени;
  • развиване на по-активно отношение и чувство за инициативност за постигане на личните си цели;
  • използване на четирите компонента на NVC, за да се изразявате ясно, точно и честно;

Изисквания към кандидатите:

  • над 22 г. (няма горна граница);
  • жители на България;
  • имат професионален доказан опит като: младежки работници, активисти, обучители, ментори, НПО служители, лидери на екип и/или организация, представители от образователната система;
  • желаят да подобрят професионалните си компетентности и да развият уменията си за общуване;
  • психически и физически способни и готови да участват в интензивна 10-часова програма на ден;
  • прочели всички документи за проекта и са информирани и съгласни да участват напълно и активно в обучението.

 Повече информация може да намерите тук, както и в инфо пакета.

Такса: 50 евро + 16 евро за изпращащата организация.

Настаняването и храната се осигуряват, а транспортните разходи ще бъдат възстановени в размер до 275 евро. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 29 юли 2018 г.

  За контакт: ел. адрес – info@smokinya.com

 Източник: Фондация „Смокиня”

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.