Обучение “Tools for youth exchanges” (TYE) в Laugarvatn, Исландия, 27 октомври – 02 ноември 2018 г.

Обучението е подходящо за младежки лидери и младежки работници, които имат желанието да изследват, споделят и адаптират инструменти, добри практики и опит с цел подобряване на младежките обмени.

място на провеждане Място: Laugarvatn, Исландия

период на провеждане  Период на провеждане: 27 октомври – 02 ноември 2018 г.

Организатор: Rannís, National Agency of Erasmus+ in Iceland

Цели на проекта:

  • повишаване на информираността относно груповата работа и инструментите, улесняващи развитието и по време на международни обмени;
  • развиване на компетенции в проектирането и извършването на образователни уъркшоп-и при провеждане на младежки обмени;
  • изследване на инструменти, които се фокусират върху процесите на обучение и междукултурно учене;
  • изследване на инструменти, които мотивират младите хора да участват активно в дейностите на младежкия обмен;

Профил на участниците:

Обучението е предназначено за доброволни и професионални младежки работници, работещи директно с млади хора и притежаващи някоя/и от следните характеристики във връзка с програма „Еразъм+: Младежта в действие:

  • имат опит с организирането или участието в международен обмен;
  • кандидатствали са за финансиране на международен обмен и чакат отговор или предстои да осъществят проекта;
  • кандидатствали са за финансиране на международен обмен, но са били отхвърлени (и планират да опитат отново);
  • притежават добри знания по английски език, тъй като обучението е изцяло на английски;
  • имат навършени 18 години.

 Повече информация може да намерите тук.

Настаняването и храната се осигуряват, а транспортните разходи ще бъдат възстановени. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 август 2018 г.

  За контакт: ел. адрес –  anna.r.moller@rannis.is

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената организация.