Обучение “Volunteers 4 ALL”, в Банско, 12 – 18 август 2018 г.

Възможност да научите най-добрите практики в работата с младежи на мигранти и как влияе използването на социалните медии по този въпрос.

място на провеждане Място: Банско

период на провеждане  Период на провеждане: 12 – 18 август 2018 г.

Организатор: Alternativi International

Цели на проекта:

  • да предостави добри практики и съвети на участниците, за това как бежанците могат да популяризират своите истории, чрез социалните медии;
  • да се създаде лесна за прилагане методология за обучение, с помощта на която социалните медии помогнат да се повиши осведомеността и да провокират промяна в мисленето на хората;
  • да засили разбиранията за формалното и неформалното обучение на участниците;
  • да насърчи социалното приобщаване.

 Профил на участниците:

  • социално активни млади хора с роля в местната общност;
  • с интерес към разработването на проекти, които се занимават с бежанци;
  • с интерес от използването на социалните медии в ежедневната им работа с младежки работници или доброволци;
  • да владеят английски език.

 Разходите за настаняване и храна ще бъдат покрити от организаторите. Транспортът е за сметка на участниците.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 3 август 2018 г.

   За контакт: моб. тел.: + 359 888 122 125; ел. адрес: alternativi.international@gmail.com

 Източник: Аlternativi International

 YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.