Обучение “YOUTH WORKERS ACROSS COMPLEXITY” в Италия, 20 – 26 август 2018

Проектът има за цел да създаде контекст за знание, обмен и размисъл сред младежките работници, работещи в различни области, по идеи, практики и въпроси, свързани с тяхната професия и социалната им роля.

място на провеждане Място: Granara Ecovillage, Италия

период на провеждане  Период на провеждане: 20 – 26 август 2018 г.

Изпращаща организация: Association Walktogether

Цели на проекта:

  • Да създаде пространство за експериментиране и споделяне на образователни практики, за да се увеличи експертността на младежките работници, така че те да могат да работят по един напълно осъзнат и гъвкав начин;
  • Обучаване в ненасилствена култура и активно гражданство;

Профил на участниците:

  • 3-ма младежки работници, доброволци;
  • с познания по английски език;

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Настаняването и храната се осигуряват, а транспортните разходи ще бъдат възстановени в размер до 275 евро. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 9 юли 2018 г.

  За контакт: ел. адрес – walktogeherbulgaria@gmail.com

 Източник: Association Walktogether

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.