Обучение за младежи “YOU(TH) IN THE CENTER” в Лариса, Гърция, 20 – 24 август 2018

Проектът има за цел да създаде мрежа от млади хора и младежки организации, която ще допринесе за структуриране на регионалното тематично сътрудничество между младежите, от една страна, и публичните и местните власти от друга.

място на провеждане Място: Лариса, Гърция

период на провеждане  Период на провеждане: 20 – 24 август 2018 г.

Изпращаща организация: Active Bulgarian Society

Цели на проекта:

  • Повишаване на осведомеността относно социалните права на младите хора и възможността им да се ангажират в диалог с лицата, вземащи решения, експертите и представителите на публичните органи в сферата на младежта;
  • Насърчаване на европейските ценности за зачитане на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона и зачитане на правата на човека, включително правата на лицата, принадлежащи към малцинства;
  • Да се ​​повиши нивото на активно гражданство на младите хора;
  • Да се ​​предостави възможност на младите хора да развият своите компетенции за справяне с лични проблеми като безработицата и бедността или проблемите, пред които е изправена тяхната общност, като изключване от институции и корупция чрез активно участие на младите хора;

Профил на участниците:

  • младежи от 18 до 30 год.

 Повече информация може да намерите тук.

Такса: 25 евро

Настаняването и храната се осигуряват, а транспортните разходи ще бъдат възстановени в размер до 170 евро. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 юли 2018 г.

  За контакт: ел. адрес – absociety.info@gmail.com

 Източник: Active Bulgarian Society

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.