Платен стаж в сектор Политика в Британското посолство, София

Британското посолство в София е част от световна мрежа, представляваща британски политически, икономически и консулски интереси в чужбина и сега търси двама политически стажанти на пълен работен ден.

място на провеждане Месторабота: София

период на провеждане  Начална дата на стажа: 10 септември 2018г., с продължителност 6 месеца и приключва през март 2019г.

Основни роли и отговорности

  • Миграция: анализ и отчитане на миграционната ситуация;
  • Вътрешна политика: Разработване на фонови документи, които помагат на екипа да разбере България и нейната политика след първото си председателство в ЕС; участие в срещи и конференции с български заинтересовани страни;
  • Подкрепа на политическия екип: Работа по ad-hoc работни искания от целия екип (напр. Организиране на срещи и посещения, превеждане на вестникарски статии, мини изследователски проекти).

Основни квалификации и опит

• Познаване на Microsoft Office, включително Excel;
• Добри комуникативни умения на английски и български както устни, така и писмени;
• добри организационни умения;
• Познаване и интерес към българската политика;
• добри аналитични и изследователски умения;
• Способност да работи добре самостоятелно.
Изисквани компетенции: Да виждате голямата картина, да водите и комуникирате, да сътрудничите и да работите в партньорства, да постигате резултати бързо

 Заплата: 510 лв и 50 лв. допълнително за транспорт

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 24 юли 2018г.

 Източник: jobs.bg

 YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в стажа. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.